Predsednici saveza

Prvi predsednik i osnivač Saveza Roma je bio Saša Mašić, koji je isti osnovao 09.10.2003 god. i od tada pa do decembra 2017 god. obavlja funkciju predesdnika saveza. Saša Mašić je umro nakon kraće bolesti 19.10.2017 a sve do tada je bio aktivni član i predsednik saveza kao i član odbora nacionalnih manjina Opštine Gradiška kao i predsednik odbora za rome pri Vijeću Ministara u dva mandata te se svojim trudom i zalaganjem borio za romsku nacionalnu manjinu. Nakon njegove smrti funkciju predsednika Saveza NVO Roma RS preuzima njegov sin Aleksandar Mašić

Biografija Aleksandra Mašića :

Od 2000. godine aktivno volonter i aktivista u romskim udruženjima

Od 2007. godine angažovan kao medijator za romska pitanja od strane Inicijative žena

2012 godine osniva udruženje građana „Romski informativni centar“

Od februara 2014. godine angažovan ispred Vijeća Evrope kao medijator za romska pitanja za regiju Republike Srpske.

U sklopu rada Romskog informativnog centra implementirao više projekata:

 • godine kao partner Udruženju Roma Gradiška implementirao projekat „Glas Roma“ finansiran od strane FOD Soroš
 • godine implementirao projekat „Informator“ finansiran od strane FOD Soroš
 • U periodu od septembra 2013. do septembra 2014. godine bio voditelj Regionalnog centra za područje Republike Srpske na projektu „Roma Holocaust Survivors – Humanitarian and Social Programmes (RHS-HSP)“, implementiran od strane Centra za podršku Roma „Romalen“ Kakanj, a finansiran od strane IOM-a
 • godine implementirao projekat „Zdravlje za sve“ finansiran od strane FOD Soroš
 • Od avgusta 2014. godine do jula 2015. godine implementirao projekat „Sačuvajmo romski jezik , tradiciju i kulturu od zaborava“ finansiran od strane Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. U sklopu ovog projekta pokazala se velika zainteresovanost kako romske tako i neromske djece za učenje romskog jezika, učenje o romskoj tradiciji i kulturi.
 • godine implementirao projekat „Zdravlje za sve-nastavak“ finansiran od strane FOD Soroš i projekat „Sačuvajmo romski jezik, tradiciju i kulturu od zaborava“ finansiran od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS.
 • u 2016. godini uključen u projekat stambenog zbrinjavanja Roma u Gradišci, kao član komisije
 • U 2017 godini preuzima funkciju predsjednika u Savez NVO Roma RS.
 • Uključen u projekat ZZZ Roma, kao član komisije.
 • Uključen kao posmatrač projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“
 • Član odbora za Rome pri Vjeću Ministara
 • Oženjen, otac troje djece.

Aleksandar Mašić