Počela izgradnja kuća za najugroženije

Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Bosne i Hercegovine u saradnji sa predsjednikom Romskog Informativnog  centra Aleksandrom Mašićem, investitor je izgradnje kuća u Kostajnici za  socijalno najugroženije stanovnike u ovoj opštini. Tokom projekta u ovoj godini predviđena je izgradnja šest individualnih stambenih objekata koji bi se trebali završiti do kraja ove godine kako bi najugroženiji bili zbrinuti do hladnijih dana.

Također pored investiranja u Kostajnici projekat stambenog zbrinjavanja na celu sa predsjednikom romskog informativnog centra (RIC)  isto tako sprovodi se i u opštini Kozarska Dubica. U opštini Kozarska Dubica za sada ima se u planu  izgradnja jedne kuće i potrebna je adaptacija na dva postojeća stambena objekta.

Iako glavni je investitor  ministarstvo za izbjegla i raseljena lica i pored suradnje sa RIC- om u susret izlaze i načelnici opština tokom rada na ovom projekta i očekuje se nastavak jos bolje saradnje za ubuduće.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *